Notariusz jest to osoba powołana przez ministra sprawiedliwości do wykonywania czynności notarialnych. Notariusza charakteryzuje między innymi rzetelność i dyskrecja, ponieważ jest osobą zaufania publicznego. Jego działalność regulowana jest przez wiele aktów prawnych. Jednym z nich jest prawo o notariacie. Notariusz zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy powierzone mu dokumenty oraz sprawy, nawet jeśli zostanie odwołany z pełnionej funkcji. Wszystkie czynności notarialne wykonywane przez notariusza uznawane są jako dokument urzędowy. Notariusz pomaga między innymi przy spisywaniu testamentu czy też przy formalnościach związanych z obrotem nieruchomościami.

Zadania notariusza to między innymi:

  • Sporządzanie aktów notarialnych.
  • Sporządzanie poświadczeń.
  • Dostarczanie oświadczeń.
  • Sporządzanie wypisów i odpisów.
  • Przyjmowanie dokumentów lub papierów wartościowych na przechowanie.

Notariusz w Białymstoku przy dokonywaniu wszystkich czynności podczas swojej pracy musi przykładać należytą dokładność oraz zabezpieczać interesy każdej ze stron. Wszystkie dokumenty i akty muszą być spisane w sposób przejrzysty i zrozumiały, a każde wątpliwości zgłoszone przez klientów notariusza muszą być przez niego wyjaśniane.

Za swoją pracę notariusz pobiera opłaty, które są określone w taksie notarialnej. Takie wytyczne można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564). W tym dokumencie wyznaczone są maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy oraz inne przedstawione jako przedział opłaty.

Należy pamiętać, że do tych opłat doliczane są:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek VAT od taksy.
  • Opłatę za wpis do księgi wieczystej.

Ustawa Prawo o notariacie określa również, że jeśli osoba nie może bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny może zgłosić się do sądu rejonowego zgodnego z jego zamieszkaniem i wystąpić z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty pobieranej przez notariusza.

 

Dodaj komentarz