Istnieje wiele zawodów zaufania publicznego, których reprezentanci powinni cechować się nieposzlakowaną opinią i posiadać odpowiednie cechy, takie jak wysoka etyka i moralność, prawdomówność czy empatia. Ci ludzie wykonują bowiem zadania o szczególnym charakterze z troski o realizację szeroko pojętego interesu publicznego. Do takich zawodów można na przykład zaliczyć lekarza, strażaka, adwokata czy psychologa, a nawet farmaceutę.

Mało kto jednak wie, że i osoba wykonująca z pozoru zwykły zawód rzeczoznawca majątkowy, może zostać uznana za reprezentanta zawodu zaufania publicznego, choć nie jest nim sensu stricto. Należy bowiem podkreślić, że na barkach przedstawiciela tego szczególnego zawodu spoczywa często los zwykłych ludzi. Powierzają oni bowiem osądowi jednego człowieka swoją nieruchomość, będącą często majątkiem całego ich życia.

Rzeczoznawca majątkowy w Krakowie powinien skrupulatnie przystąpić do realizacji swoich zadań, aby nie popełnić żadnego błędu, który mógłby kosztować jego klientów utratę pieniędzy. Na czym polega owa skrupulatność? Otóż rzeczoznawca majątkowy przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości lub gruntu musi zapoznać się z wszelkimi materiałami i dokumentami mającymi związek z budynkiem lub ziemią, na której ów stoi. Dokumenty te to różnego rodzaju księgi wieczyste, kosztorysy, historie katastrof czy plany zagospodarowania przestrzennego, a także wiele innych, specjalistycznych publikacji.

Dopiero po gruntownym ich przeanalizowaniu rzeczoznawca majątkowy może dokonać właściwej wyceny nieruchomości. Wszystko w trosce o dobro mienia swojego klienta, który przecież chce otrzymać za swoją własność- mieszkanie, dom czy też grunt – odpowiednią kwote pieniędzy, porównywalną z kwotami, jakie uzyskują inni posiadacze podobnych nieruchomości lub gruntów. Należy przy tym podkreślić z cała stanowczością, że rzeczoznawca majątkowy odpowiada karnie przed odpowiednią izbą za jakiekolwiek uchybienia w swojej pracy – między innymi za jawny brak obiektywizmu, oszustwo czy kradzież.

Dodaj komentarz